Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås bl.a. att uppgifter om utnyttjande av sådana personaloptioner som inte ska förmånsbeskattas i vissa fall ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen i stället för i en kontrolluppgift. Om en sådan uppgift har redovisats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en arbetsgivardeklaration, ska någon kontrolluppgift inte lämnas.

Den sistnämnda ändringen i skatteförfarandelagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.