Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Ladda ner:

Det föreslås att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år.

Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassa-föreståndaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Socialförsäkringsutredningen

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)