Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Lagrådsremiss om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att det överensstämmer med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ladda ner:

Lagändringarna är en del i regeringens arbete med att stärka barnets rättigheter, i synnerhet barn och unga som samhället tagit på sig ett särskilt ansvar att skydda. I lagrådsremissen föreslås det vidare att Barnombudsmannen ges möj-lighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämna uppgifter som kan vara av betydelse för dess tillsyn.

Utifrån nuvarande lagstiftning är det inte möjligt att lämna uppgifter till en tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av ovan nämnda ändring föreslås att det även införs en sekretessbrytande bestämmelse för Barnombuds-mannen avseende IVO i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Lagrådsremiss om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

    I lagrådsremissen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att det överensstämmer med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Proposition (1 st)

  • Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

    I propositionen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att anmälningsskyldigheten överensstämmer med motsvarande anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet.

Laddar...