Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Publicerad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller bland annat förslag som syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Regeringen föreslår att kvarskrivning ska ersättas av skyddad folkbokföring. Skyddad folkbokföring ska vara ett mer flexibelt institut än kvarskrivning. Skyddad folkbokföring ska bland annat få ske på annan ort än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och kunna ges för obestämd tid. Förslaget gör det möjligt att i större utsträckning ge ett skydd som är bättre anpassat efter vars och ens specifika situation. 

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. I samma lagrådsremiss lämnas även förslag om åtgärder som ska öka kvaliteten i folkbokföringen med ikraftträdande den 1 juli 2018.