Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det införs ett krav på elektronisk betalning
för rätt till rut- och rotavdrag. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Budgetförslag