Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att energiskatten slopas för el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Ladda ner:

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Ikraftträdandet förutsätter att godkännande från Europeiska kommissionen erhållits dessförinnan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...