Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i bl.a. marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Ladda ner:

Lagrådsremissen syftar till att anpassa svensk rätt till en EU-förordning om samarbete mellan myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen.

EU-förordningen, som ersätter en tidigare förordning på området, innehåller bl.a. mer preciserade bestämmelser om vilka befogenheter behöriga myndigheter ska ha och mekanismer för ömsesidigt bistånd mellan myndigheter. Förslagen innebär att behöriga myndigheter – dvs. Finansinspektionen, Läkemedelsverket och Konsumentverket/Konsumentombudsmannen – får stärkta tillsynsbefogenheter, däribland rätt att köpa produkter under dold identitet (s.k. testköp). Dessutom föreslås att en näringsidkare som genom sitt agerande på internet bryter mot den konsumentskyddande lagstiftningen, t.ex. genom otillbörlig marknadsföring, ska kunna föreläggas att ta in ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen. Ett sådant föreläggande ska kunna riktas även mot en värdtjänst- eller internetleverantör.

Lagrådsremissen innehåller också förslag till ändringar i marknadsföringslagen som innebär att det ska vara möjligt att begära kvarstad i mål om utdömande av vite. Dessutom föreslås vissa redaktionella ändringar och justeringar av rättelsekaraktär.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

    Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i bl.a. marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Proposition (1 st)

Laddar...