Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås vissa åtgärder för att beskatta sådan försäljning direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument som i dag är undantagen beskattning enligt lagen om skatt på kemikalier i viss
elektronik.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

    I promemorian föreslås vissa åtgärder för att beskatta sådan försäljning direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument som i dag är undantagen beskattning enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition