Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en skattefrihet för förmån av fri parkering i
anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 april–31 december 2020. Det föreslås även en skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten omfattar gåvor som lämnas under perioden 1 juni–31 december 2020 och ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag, till exempel julgåvor.

I lagrådsremissen föreslås vidare vissa anpassningar av regelverket om s.k. tillfälliga anstånd. Det föreslås bl.a. att anståndsavgiften ska tas ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats. Det föreslås också att Skatteverket i vissa fall ska kunna återkalla anstånd helt eller delvis.

Det föreslås även att stöd vid korttidsarbete under stödmånader som
infaller under 1 maj–31 juli 2020 får lämnas vid arbetstidsminskning på
80 procent. En arbetstagares löneminskning ska då uppgå till 12 procent. Vidare föreslås ett förtydligande av kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter.

Det föreslås också att Skatteverket respektive Tillväxtverket i sin egenskap av handläggande myndighet får genomföra kontrollbesök för att kontrollera rätten till stöd vid korttidsarbete. Vidare föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfatta bedrägeribrott, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition