Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Publicerad

Ladda ner:

Fordon som är avställda är som utgångspunkt inte skattepliktiga. Enligt nuvarande regelverk gäller dock en karenstid på 15 dagar vid avställning av fordon. Karenstiden innebär att om fordonet ställs på igen inom den angivna 15-dagarsperioden ska fordonsskatt betalas från avställnings-dagen i stället för från dagen för påställningen.

I lagrådsremissen föreslås att karenstiden sänks från 15 dagar till 4 dagar för husbilar (personbil klass II) av fordonsår 2018 eller senare som blivit skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den kortare karenstiden gäller dock bara under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av det s.k. bonus–malus-systemet.

Regeringens bedömning är att den effektiva fordonsskatten för en genomsnittlig husbil kommer att bli 2 000–3 500 kronor lägre med förslaget. Sänkningen av karenstiden mildrar därmed effekten av det förhöjda koldioxidbeloppet i bonus–malus-systemet för berörda husbilsägare.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.