Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Införandet av en familjevecka påbörjas

Publicerad

Regeringen föreslår att införandet av familjeveckan påbörjas. Familjeveckan ska utformas som en föräldrapenningförmån. Förmånen ska kallas familjedagspenning och ge rätt att vara ledig från jobbet.

Ladda ner:

Familjedagspenningen ska kunna lämnas när en förälder avstår från förvärvsarbete för att vårda barn under lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller motsvarande. En förälder ska också kunna använda förmånen när hon eller han deltar i ett barns utvecklingssamtal.

Tre eller sex dagar om året

Det är föräldrar till barn mellan fyra och 16 år som ska kunna få familjedagspenning. Regeringen föreslår att förmånen ska lämnas under tre dagar om året till föräldrar som har gemensam vårdnad om barn. Föräldrar som har ensam vårdnad om barn får familjedagspenning under sex dagar om året.

Anmäl till arbetsgivaren i förväg

Regeringen föreslår också en ledighetsrätt i föräldraledighetslagen, ledighet med familjedagspenning m.m. Ledigheten ska få delas upp på ett obegränsat antal perioder under ett år. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet med familjedagspenning ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader i förväg. Om man vill använda förmånen vid lov, terminsuppehåll eller studiedag ska man så snart som möjligt anmäla detta till arbetsgivaren. Vid ledighet för att vara med vid ett utvecklingssamtal ska anmälningstiden vara minst en vecka.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 4 april 2022.

Meningen är att förslagen ska ingå i budgetpropositionen för 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Införandet av en familjevecka påbörjas

    Regeringen föreslår att införandet av familjeveckan påbörjas. Familjeveckan ska utformas som en föräldrapenningförmån. Förmånen ska kallas familjedagspenning och ge rätt att vara ledig från jobbet.

Proposition