Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Publicerad

Ladda ner:

Enligt den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020/2021 och Polismyndighetens rapport Penningtvätt via växlingskontor 2021 har valutaväxling en central roll vid omsättning och tvätt av pengar åt kriminella nätverk.

Den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet (finansiella institut) ska registrera sig hos Finansinspektionen. Inspektionen ska kontrollera om registrerade finansiella institut följer penningtvättslagstiftningen och får ingripa mot de som inte sköter sig. I syfte att motverka penningtvätt i finansiella instituts verksamhet föreslås i lagrådsremissen bland annat att

 • den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska
  registrera sig även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig
  omfattning eller är den huvudsakliga,
 • det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut,
 • ett finansiellt institut ska till Finansinspektionen anmäla ändringar av
  de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om
  registrering, och
 • Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte
  lämnar begärda upplysningar till inspektionen eller som bedriver
  registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Laddar...