Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut Prop. 2022/23:124

Publicerad

Ladda ner:

Enligt den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av
terrorism 2020/2021 och Polismyndighetens rapport Penningtvätt via
växlingskontor 2021 har valutaväxling en central roll vid omsättning och
tvätt av pengar åt kriminella nätverk.

Den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet
(finansiella institut) ska registrera sig hos Finansinspektionen.
Inspektionen ska kontrollera om registrerade finansiella institut följer
penningtvättslagstiftningen och får ingripa mot de som inte sköter sig. I
syfte att motverka penningtvätt i finansiella instituts verksamhet föreslås
bland annat att

  • den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska
    registrera sig även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig
    omfattning eller är den huvudsakliga,
  • det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut,
  • ett finansiellt institut ska till Finansinspektionen anmäla ändringar av de förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering, och
  • Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen eller som bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Laddar...