Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Säkerhetsärenden enligt utlänningslagen – ett mer ändamålsenligt regelverk

Publicerad

Att förhindra hot mot Sveriges säkerhet är en högt prioriterad fråga för regeringen.

Ladda ner:

För att regel­verket för ärenden med säker­hets­aspekter ska bli mer ända­måls­enligt föreslår regeringen bland annat följande änd­ringar i utlän­nings­lagen:

 • Fler ärenden än i dag ska utgöra säker­hets­ärenden enligt utlän­nings­lagen.
 • Ett främlings­pass ska kunna återkallas av säker­hetsskäl.
 • Det ska vara möjligt att i vissa fall återkalla ett uppe­hålls­tillstånd om det kan antas att utlän­ningen kommer att bedriva statsstyrt företags­spioneri eller verk­samhet med koppling till terrorism.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

  Utredningens uppdrag har bland annat bestått i att göra en systematisk översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet har varit att skapa en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

 • Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Att förhindra hot mot Sveriges säkerhet är en högt prioriterad fråga för regeringen. För att regelverket för ärenden med säkerhetsaspekter ska bli mer ändamålsenligt föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen.

 • Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

  Arbetet mot terrorism är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringen föreslår därför en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet. Den nya regleringen är samtidigt förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Svensk författningssamling (24 st)

Laddar...