Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Prop. 1999/2000:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det av högskolelagen (1992:1434) skall framgå att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för personalen och studenterna vid högskolorna. Det föreslås också att en bestämmelse införs i högskolelagen som ytterligare markerar att studenterna skall ges möjlighet att få det inflytande som behövs för att på ett effektivt sätt kunna delta i och påverka arbetet i högskolan. Enligt lagförslaget skall högskolorna verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
Laddar...