Proposition från Socialdepartementet

Personlig assistans till personer över 65 år Prop. 2000/01:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att funktionshindrade personer som före fyllda 65 år har haft personlig assistans och assistansersättning skall få behålla assistansen och ersättningen även efter att han eller hon har fyllt 65 år. Assistansens och ersättningens omfattning får inte utökas efter 65-årsdagen. Förslaget innebär ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). I propositionen föreslås också att provisoriska beslut om ersättning enligt LASS som är gynnande skall få fattas av tjänsteman inom försäkringskassan om socialförsäkringsnämnden gett tjänstemannen sådan delegation.