Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2001/02:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås utvidgade möjligheter att medge eftergift av statens fordran avseende underhållsstöd som har betalats ut för tid före faderskapet har fastställts. Eftergift bör dock även fortsättningsvis komma ifråga endast om det finns synnerliga skäl.
Laddar...