Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 Prop. 2003/04:95

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen redovisar i denna proposition förslag till utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015. Vidare lämnas en redogörelse för utfallet av den genomförda planeringsomgången för transportinfrastruktur 2004-2015 samt en redogörelse för regeringens syn på planeringssystemet.