Proposition från Finansdepartementet

Marknadsmissbruk 2004/05:142

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Begreppet marknadsmissbruk omfattar insiderhandel, röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan. Den nya lagen innehåller bestämmelser som behövs för att genomföra EU:s direktiv om marknadsmissbruk, 2003/6/EG. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.