Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Prop. 2005/06:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som skyddsbehövande i övrigt, istället skall få skydd som flyktingar. De lagändringar som förslaget innebär skall träda i kraft samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006.
Laddar...