Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag Prop. 2005/06:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som innebär en satsning på fåmansföretag med drygt 1 miljard kronor. Cirka 100 000 ägare av mindre företag, eller 60 procent av alla som omfattas av skattereglerna för fåmansföretag, kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel. Regeringens förslag medför att de så kallade lättnadsreglerna avskaffas. Reglerna innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag. Skatteutskottet har under arbetet med regeringens förslag diskuterat förslagets konsekvenser för medlemmar i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar. Riksdagen beslutade den 15 december 2005 på förslag av utskottet att lättnadsreglerna under en övergångstid ska fortsätta att gälla för medlemmar i sådana föreningar.
Laddar...