Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Prop. 2006/07:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Huvudsakligt innehåll I denna proposition lämnar regeringen förslag och aviserar andra förändringar som syftar till att avpolitisera styrelserna för universitet och högskolor. Till ordförande i en styrelse ska regeringen kunna utse rektor eller någon annan som är anställd vid det universitet eller den högskola som uppdraget avser. Vidare ska det inte längre finnas något krav på att regeringen ska utse flertalet av övriga ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor. Därutöver görs det bedömningar om ett ändrat förfarande när vissa ledamöter i lärosätenas styrelser utses.
Laddar...