Proposition från Finansdepartementet

Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Prop. 2006/07:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha certifierade kassaregister från och med den 1 januari 2010. Vissa verksamheter och verksamheter med obetydligt omfattning på försäljningen ska dock inte omfattas. Detta föreslås i en proposition som regeringen har överlämnat till riksdagen. Riksdagen sade ja till propositionen den 31 maj 2007.