Proposition från Finansdepartementet

Införande av trängselskatt i Stockholm 2006/07:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att: - trängselskatten ska vara avdragsgill för både företag och privatpersoner - undantaget från trängselskatt för miljöbilar begränsas till en 5-årsperiod - taxi och färdtjänst inte längre ska undantas från trängselskatt - juli månad blir avgiftsfri - tilläggsavgiften, den avgift som debiteras den som inte betalt sin trängselskatt, sänks från 500 till 200 kronor. Den sammanlagda tilläggsavgiften för en månad ska inte överstiga 2 000 kronor.