Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. Prop. 2007/08:116

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Många har råkat ut för problem på grund av att de är registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten, trots att det i efterhand visat sig vara felaktigt. I propositionen föreslås att missvisande uppgifter ska kunna rättas genom så kallad blockering samt att blockerade uppgifter ska beläggas med sekretess och inte kunna användas vid kreditupplysning. Rättelseskyldigheten ska även gälla juridiska personer och avlidna. Hos Kronofogdemyndigheten händer det inte sällan att det i ett mål återstår bara ett bagatellartat belopp att betala. Det kan röra sig om t.ex. ytterligare ränta om betalning har skett litet för sent. Regeringen föreslår nu att Kronofogdemyndigheten ska få möjlighet att jämka ned den avgift som tas ut hos myndigheten, så att återstoden av sökandens fordran blir betald och målet kan avslutas. Jämkningen föreslås få uppgå till högst 100 kronor. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2008.
Laddar...