Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Slopad avskattning för personaloptioner Prop. 2007/08:152

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att bestämmelserna i inkomstskattelagen om avskattning av personaloptioner vid utflyttning från Sverige slopas. Som en konsekvens föreslås att slopa även begränsningen av skattskyldigheten för personer som flyttar till Sverige avseende förmån av personaloption som kan utnyttjas vid flytten. Detta innebär att huvudregeln, dvs. att förmån av personaloption beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts, kommer att gälla även för personer som flyttar till eller från Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
Laddar...