Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet Prop. 2008/09:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag som möjliggör för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer (stödmyndigheten) när situationen så kräver att med kort varsel lämna stöd i olika former till kreditinstitut. Stöd får lämnas till kreditinstitut med säte i Sverige och endast i syfte att motverka en risk för allvarlig störning i det finansiella systemet i landet. Bemyndigandet att besluta om stödåtgärder är inte beloppsbegränsat.
Laddar...