Proposition från Finansdepartementet

Åtgärder för jobb och omställning 2008/09:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2009 samt en redogörelse för åtgärder för jobb och omställning. Vidare presenteras en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser.