Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Prop. 2009/10:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till nya regler vad gäller omsättningsland för tjänster, det vill säga reglerna om var tjänsterna ska beskattas när köparen och säljaren hör hemma i olika länder. Två nya huvudregler föreslås; tjänster som säljs mellan företag ska beskattas i köparens land och tjänster som säljs mellan företag och konsument ska beskattas i företagets (säljarens) land.

Propositionen innehåller också förslag att företagare ska kunna ansöka elektroniskt om återbetalning av utländsk moms. Detta för att effektivisera och förenkla momshanteringen och skapa möjligheter att använda modern teknik.

I propositionen föreslås även nya regler om periodisk sammanställning för att effektivisera kontrollen av EU-handeln. Detta är ett led i att bekämpa skattefusk i samband med transaktioner inom EU.

De nya reglerna avses träda i kraft den 1 januari 2010 och i ett fåtal fall den 1 januari 2011, den 1 januari 2012 respektive den 1 januari 2013.

Laddar...