Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

En ny radio- och tv-lag Prop. 2009/10:115

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-lagen (1996:844) ska ersättas av en ny lag med samma namn. Den föreslagna lagen innebär bl.a. att Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, direktivet om audiovisuella medietjänster, genomförs i svensk lagstiftning.

Ladda ner:

Med en modern och mer teknikneutral lagstiftning ges branschen bättre villkor och förutsättningar att främja mångfald, konkurrens och kvalitet.

Den nya radio- och tv-lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av radio- och TV-lagen, m.m.

  En särskild utredare ges i uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen. Syftet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företag och förbättra lagens struktur och överskådlighet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny radio- och TV-lag

  AV-utredningen har haft uppdraget att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen i syfte att förenkla regelverket för radio- och TV-företagen och förbättra lagens struktur och överskådlighet.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny radio- och TV-lag

  I lagrådsremissen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-lagen ska ersättas av en ny lag med samma namn.

Proposition (1 st)

 • En ny radio- och tv-lag

  I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-lagen (1996:844) ska ersättas av en ny lag med samma namn. Den föreslagna lagen innebär bl.a. att Europaparlamentets och rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, direktivet om audiovisuella medietjänster, genomförs i svensk lagstiftning.

Laddar...