Proposition från Socialdepartementet

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige innehåller ett antal principer som ska vara utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Propositionen innehåller också regeringens egna initiativ för att stärka barnets rättigheter och en redogörelse av genomförda insatser inom ett antal prioriterade områden inom barnrättspolitiken.