Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen Prop. 2023/24:50

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om skyldighet för myndigheter och sådana sammanslutningar som är auktoriserade för förmedling av barn från utlandet för adoption att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen.

Ladda ner:

Uppgiftsskyldigheten innebär att myndigheter och auktoriserade sammanslutningar, på begäran av Adoptionskommissionen, ska lämna uppgifter som de förfogar över och som kommissionen behöver för att fullgöra sitt utredningsuppdrag i den del som rör kartläggning och analys av adoptionsverksamheten. 

Regeringen föreslår också att sekretess ska gälla för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos Adoptionskommissionen i dess verksamhet som rör kartläggning och utredning av Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Detta om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Laddar...