Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

Publicerad

I ett lagförslag föreslår regeringen att myndigheter och sammanslutningar som är auktoriserade för förmedling av barn från utlandet för adoption ska bli skyldiga att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen.

Ladda ner:

Enligt lagförslaget ska sekretess gälla för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos Adoptionskommissionen i dess verksamhet som rör kartläggning och utredning av Sveriges internationella adoptionsverksamhet – om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.