Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Adoptionskommissionen Dir. 2023:113

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2024 istället för senast den 7 november 2023.

Ladda ner: