Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2010/11:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen Legitimation för lärare och förskollärare (prop. 2010/11:20) föreslås att ett legitimationssystem för lärare och förskollärare införs. I anslutning till detta förslag redovisar regeringen sin syn på vad som ska krävas för att kunna få legitimation och hur systemet är avsett att fungera. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas fullt ut den 1 juli 2012.

Propositioner i tryckt format

Propositioner i tryckt format kan du läsa på bibliotek eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition.

Tfn: 08-786 58 10
Fax: 08-786 61 76
E-post: [email protected]

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...