Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Legitimation för lärare och förskollärare

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att ett legitimationssystem för lärare och förskollärare införs. I anslutning till detta förslag redovisar regeringen sin syn på vad som ska krävas för att kunna få legitimation och hur systemet är avsett att fungera.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)