Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny lag om europeiska företagsråd Prop. 2010/11:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare.

Lagen om europeiska företagsråd föreslås ersättas av en ny lag, som innehåller vissa nya bestämmelser.

I den nya lagen föreslås bland annat:

  • förtydligande av begreppen gränsöverskridande fråga, information och samråd
  • nya bestämmelser som gäller förhandlingen om inrättandet av ett företagsråd eller annat samrådsförfarande
  • gemenskapsföretaget/det kontrollerande företaget i företagsgruppen får ansvar för att ge arbetstagarrepresentanterna utbildning

Enligt förslaget kommer gemenskapsföretag och företagsgrupper med vissa avtal i huvudsak att vara undantagna från den nya lagen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 6 juni 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...