Hoppa till huvudinnehåll

Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Prop. 2011/12:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sedan Lagen om exploateringssamverkan kom till har domstolarna bara tillämpat den några få gånger. Domstolarna har, vad man vet, inte tillämpat den sedan 1996. Lagen kommer sannolikt inte heller att tillämpas framöver. Den fyller därför inte någon funktion. Att upphäva lagen är ett steg i regeringens regelförenklingsarbete inom plan- och byggområdet. Någon ny alternativ lag behövs inte, bedömer regeringen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...