Hoppa till huvudinnehåll

Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs Prop. 2022/23:56

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för den tidsbegränsade regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder i plan- och bygglagen (2010:900) förlängs med fem år till den 1 maj 2028.

Ladda ner:

Regleringen infördes bl.a. för att behovet av bostäder i Sverige var stort och för att behovet inte kunde tillgodoses fullt ut genom ordinarie plan och byggprocesser. Behovet av bostäder är fortfarande stort, och det är svårt att bedöma hur lång tid den allvarliga situationen kan komma att kvarstå. Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats nämnvärt bör regleringen förlängas. Det innebär att ett tidsbegränsat bygglov för bostäder även fortsättningsvis kan ges om åtgärden uppfyller någon förutsättning för ett permanent bygglov.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

    I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för den tidsbegränsade regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder i plan- och bygglagen (2010:900) förlängs med fem år till den 1 maj 2028.

Laddar...