Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Prop. 2012/13:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att samtliga finansiella instrument på ett investeringssparkonto ska undantas från konventionell kapitalbeskattning. Det gäller även finansiella instrument som anses vara förpliktelser för innehavaren på grund av att de har ett negativt värde.

Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten att skatteplanera inom ett investeringssparkonto genom att skapa vinster som schablonbeskattas och förluster som beskattas konventionellt

Regeringen har i en skrivelse som lämnades till riksdagen den 14 juni 2012, och som aviserar det förslag som nu lämnas i propositionen, förklarat att det finns särskilda skäl för att med stöd av regeringsformen tillämpa förslaget i propositionen från och med den 15 juni 2012.

De nya bestämmelserna föreslås därför tillämpas från och med den 15 juni 2012.
_____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 5 december 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Laddar...