Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Beskattning av tillsatser i motorbränsle Prop. 2012/13:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom förslagen i propositionen klargörs att energiprodukter som säljs, förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym ska omfattas av bestämmelserna om energiskatt och koldioxidskatt redan innan de blandats i drivmedlet. Tillsatser som säljs i förpackningar om högst en liter omfattas inte av detta. Förslagen är en följd av en dom i EU-domstolen och syftet är att anpassa de svenska bestämmelserna till EU:s regler.

De aktuella tillsatserna, ofta kallade additiv, tillsätts exempelvis för att hålla bränslesystemen renare eller motverka knackningar i motorn. De beskattas redan i dag när de ingår som en del av ett färdigt drivmedel och förslagen påverkar därmed inte beskattningen av drivmedel. För att underlätta hanteringen av tillsatserna föreslås att de ska följa de förfaranderegler som gäller för drivmedel.


De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 5 december 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...