Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Beskattning av tillsatser i motorbränsle

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen behandlas vissa frågor om beskattningen av energiprodukter som säljs, förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att utöka motorbränslets volym. Förslagen i lagrådsremissen avser att hantera frågan om skatteplikt för sådana produkter samt göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarandet vid flyttningar av dessa.

I lagrådsremissen föreslås även ett par förtydliganden av bestämmelsen om avdrag för skatt på bränsle i vissa fall och en mindre ändring av en bestämmelse om skattskyldighetens inträde när bränsle används för ett ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)