Proposition från Finansdepartementet

Låneram för SAS AB Prop. 2012/13:46

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen beslutar om en låneram i Riksgäldskontoret för SAS AB till ett belopp om högst 749 miljoner kronor. Låneramen är avsedd att utgöra en del av en ny kreditfacilitet för bolaget. SAS AB ska betala en marknadsmässig avgift för kreditfaciliteten och en marknadsmässig ränta för den kredit som eventuellt tas i anspråk. Förslaget innebär att bolaget ges nödvändig tillgång till en likviditetsreserv för sin fortsatta verksamhet.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 11 december 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.