Proposition från Socialdepartementet

Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) Prop. 2012/13:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett av Sveriges regering ingånget avtal om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS). Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och sekretariatet för NDPHS. Enligt avtalet ska sekretariatet och dess tjänstemän samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka sekretariatets kostnader för kontorshyra. Slutligen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.