Proposition från Socialdepartementet

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Prop. 2013/14:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag som ger kommunerna möjlighet att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska utgöra ett komplement till färdtjänsten. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.