Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Ett reformerat bilstöd Prop. 2016/17:4

Publicerad

I propositionen lämnas förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar

Ladda ner:

En omfördelning av stödet föreslås till förmån för höjda inkomstnivåer i anskaffningsbidraget och införandet av ett tilläggsbidrag för inköp av bil.

En bestämmelse om vilka krav som kan ställas på en bil  för att anpassningsbidrag ska kunna lämnas föreslås och anpassningsbidrag ska kunna lämnas för körträning.

En funktionskontroll av anpassningar ska göras om det inte är uppenbart obehövligt.

Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett reformerat bilstöd

    I propositionen lämnas förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar

Laddar...