Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Ds 2013:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemorian lämnas förslag främst avseende anpassningsbidraget inom ramen för det statliga bilstödet. Förslagen syftar bland annat till att åstadkomma förutsättningar för en bättre konkurrens mellan utförare av fordonsanpassningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett reformerat bilstöd

    I propositionen lämnas förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar

Laddar...