Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ett reformerat bilstöd Ds 2015:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom ramen för översynen av bilstödet ska det bedömas hur en mer ändamålsenlig och effektiv ordning för anpassningsbidraget kan åstadkommas. I uppdraget ingår bland annat att pröva hur konkurrensen mellan företag som utför anpassningsåtgärder kan stärkas, överväga förändringar som skapar incitament för den enskilde att medverka till att medel för fordonsanpassning används så effektivt som möjligt och utreda möjligheten att skapa incitament för den bilstödsberättigade att välja ett från början delvis anpassat fordon.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett reformerat bilstöd

    I propositionen lämnas förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar

Laddar...