Proposition från Utrikesdepartementet

Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Prop 2013/14:78

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till en ny lag som anger hur ärenden om nominering av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska beredas.