Hoppa till huvudinnehåll

En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Prop 2013/14:141

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Människan är beroende av ekosystemtjänster som ren luft och vatten. Dessa värden finns inte i våra balansräkningar. Regeringen vill synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i samhällsplanering och näringslivsutveckling i propositionen "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster". Senast regeringen gjorde en biologisk mångfaldproposition var 1993. I propositionen presenteras arbetet med att stärka den biologiska mångfalden och säkra ekosystemtjänster som vattenrening, produktion av mat och fibrer samt rekreation och friluftsliv.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...